Zakup w Chinach to nie tylko przygoda ale tez pelne emocji targowanie sie.

Import maszyn z Chin jest bardzo popularny. Przedsiębiorstwa produkcyjne kupują w Chinach maszyny z powodu niskiej ceny i akceptowalnej jakości. Zakup maszyn w Chinach nie jest jednak prostą operacja kupna-sprzedaży. Należy w szczególności zwrócić uwagę na trzy istotne zagadnienia.

Ważne jest, aby importer określił w sposób szczegółowy swoje wymagania: parametry, normy UE, system działania, produkt maszynowy, który ma być wytwarzany, oznakowanie, certyfikaty.

Często zdarza się, że dostawca Chiński przed­sta­wia impor­te­rowi Dekla­ra­cje Zgodności CE, nie zawsze jednak jest ona prawdziwa. Nalezy sprawdzić autentyczność certyfikatu CE także przed zakupem maszyny.

Spro­wa­dza­nie maszyn pro­du­ko­wa­nych w Chinach nie różni się co do zasady importu maszyn z innych kon­ty­nen­tów w rozu­mie­niu, że wewnątrz wspólnoty UE obo­wią­zują spójne przepisy tech­niczne. Problem tkwi w braku prze­wi­dy­wal­no­ści rynku chiń­skiego.

W budowie maszyn na terenie Chin często jest stosowana niewłaściwa automatyka sterowania. W układach elektrycznych oraz sterowania stosowane są urządzenia z certyfikatem CCC. Certyfikat CCC jest Azjatyckim hologramem jakości. Urządzenia te nie spełniają warunków technicznych co do właściwej zgodności w przepisami Unii Europejskiej. Wprowadzenie maszyn na rynek europejski wymaga (hologramu) – certyfikatu CE.

SKOMENTUJ