Startupy w Chinach dostają 3mln dolarów na dzień dobry od samorządów.

Startup lub Start-up to firma lub projekt podjęty przez przedsiębiorcę w celu poszukiwania, rozwijania i walidacji skalowalnego modelu ekonomicznego. Podczas gdy przedsiębiorczość odnosi się do wszystkich nowych firm, w tym samozatrudnienia i firm, które nigdy nie zamierzają się zarejestrować, startupy odnoszą się do nowych firm, które zamierzają rozwinąć się znacznie poza samodzielnego założyciela. Na początku startupy borykają się z dużą niepewnością i mają wysokie wskaźniki niepowodzeń, ale mniejszość z nich odnosi sukcesy i odnosi sukcesy. [5] Niektóre startupy stają się jednorożcami; czyli prywatne firmy typu start-up o wartości ponad 1 miliarda dolarów

SKOMENTUJ