Założyli fabryczkę, przełożyli zakup mieszkania.

Przedsiębiorstwa rodzinne to często właściciel i jego rodzina. Widząc potrzeby swoich sąsiadów potrafią zaangażować swój kapitał. Podstawowe wyróżniki takiej firmy, jak ścisłe związanie życia rodzinnego z biznesem, regionalne zakorzenienie, myślenie w kategoriach przyszłości, czy familijna atmosfera czynią je przedsiębiorstwami z „ludzką twarzą”

SKOMENTUJ